Welkom op de website van SV THOR!

NIEUWS


MAATREGELEN SV THOR CORONA-VIRUS

Beste leden en ouders/verzorgers,

Als vereniging volgen wij de richtlijnen van het kabinet, RIVM en KNGU.

Alle trainingen en wedstrijden zullen tot nader bericht NIET doorgaan t/m 6 april 2020. 


Update 20 maart 2020:

 - Betalingen van de contributie en bondsgelden van de maand maart, blijven van kracht. Na 31 maart zal ons contributiebeleid opnieuw worden besproken.

 - Houdt onze website of onze sociale kanalen in de gaten voor tussentijdse updates. Indien u niet via social media geïnformeerd kunt worden, meld dit dan via mail: penningmeester_svthor@outlook.com.

Graag verzoeken wij u, reacties en updates van SV THOR af te wachten, alvorens de leiding en het bestuur te benaderen. 

Bedankt voor uw begrip!

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van SV THOR 

--------------------------------------------------

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. 

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair, bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. 

Het Jeugdsfonds Sport & Cultuur Rotterdam richt zich op Rotterdamse kinderen van 0 tot en met 18 jaar, waarvan het gezinsinkomen niet meer is dan 120% van het wettelijk geldende minimum. Het fonds richt zich op deze doelgroep, zodat financiën nooit een belemmering zijn om kinderen te kunnen laten sporten. Het Jeugdfonds vergoedt de contributie of het lesgeld (tot € 280,00) en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument. 

Een aanvraag verloopt altijd via een intermediair. Dit zijn personen die op een professionele manier bezig zijn met jeugd, zoals een medewerker van Bureau Jeugdzorg of een leerkracht op school. Alleen erkende intermediairs kunnen aanvragen indienen. Wanneer een aanvraag wordt goedgekeurd maakt het Jeugdfonds Rotterdam de contributie direct naar de sportvereniging over. Ouders van kinderen ontvangen dus nooit geld.

In opdracht van het Jeugdsportfonds Rotterdam voert Rotterdam Sportsupport de administratieve organisatie voor dit lokale Jeugdsportfonds uit. Voor extra informatie over het Jeugdsportfonds kunt u terecht op de website www.
jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/rotterdam/ of bellen naar 010-4790137. Mailen kan naar:  rotterdam@jeugdfondssportencultuur.nl. 

--------------------------------------------------